Nauka w Naszej Szkole

Nasi uczniowie uczą się w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania. Uczniowie mają zapewnioną pomoc w ramach zajęć rewalidacyjnych: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, korekcja wad wymowy, korekcja wad postawy, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Są to koła: muzyczne, taneczcne, plastyczne, sportowe i komputerowe.

Z nauczaniem nieodłącznie związane jest ocenianie uczniów. Stworzono Szkolny System Oceniania i Przedmiotowy System Oceniania. Stosowane są różne formy i metody naucznia dostosowane do potrzeb i możliwości naszych niepełnosprawnych inetelektualnie uczniów, tak, aby każde dziecko mogło osiągnąć sukces, do którego dochodzimy często bardzo małymi krokami.

Księgo GościPlan Lekcji kontakt z naszą szkoła