Cel Naszej Szkoły

Celem Naszej Szkoły jest wychowanie dziecka, które:

 • umie poprawnie posługiwać się językiem polskim
 • potrafi wykorzystać bogaty zasób słownictwa do poprawnej komunikacji
 • jest zainteresowane nauką
 • potrafi planować, organizować i oceniać naukę, oraz brać za nią odpowiedzialność pod kierunkiem nauczyciela
 • jest odpowiedzialne za powierzone mu zadania
 • umie bez lęku wyrażać swoje emocje
 • dba o swoje ciało i swój estetyczny wygląd
 • szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, kraju
 • ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonywać krytycznej samooceny
 • zna swoje mocne i słabe strony
 • nazywa, analizuje i wyraża swoje uczucia
 • jest wrażliwe na ból i krzywdę innych
 • zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce
 • kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi
 • cieszy się z sukcesów swoich i drugiego człowieka
 • dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z zasobów środowiska naturalnego
 • jest otwarte na europejskie i światowe wartości kultury

 

Księgo GościPlan Lekcji kontakt z naszą szkoła